فوریه 11, 2020
مکمل کتوژنیک

مکمل‌های کتوژنیک ضروری برای کتویی‌ها

در رژیم‌های غذایی بدن از مصرف یک سری مواد غذایی که مورد نیاز آن است محروم می‌شود. در رژیم کتوژنیک نیز به همین صورت است، بدن […]