از چه طریقی سفارش خود را ثبت کردید؟پیگیری سفارشات شهرستان

سفارشات شهرستان با پست ارسال میشود، در صورتی که وضعیت سفارش شما ارسال شده بود، کد پیگیری پست را در سایت اداره پست وارد کنید.

سیستم پیگیری اداره پست

پیگیری سفارشات تهران

سفارشات تهران با مجموعه تی نکست ارسال میشود. درصورتی که وضعیت سفارش شما ارسال شده بود، وارد سایت تی نکست شوید و شماره موبایلی که برای ما ارسال کردید را در آنجا وارد کنید.

سیستم پیگیری تی نکست